יום ה', ג’ באייר תשפ”א
דף הבית חדר היועצת ייחודיות ביה"ס אתרי כיתות למידה בחירום הנהגת הורים חדר מורים יצירת קשר

בית ספר "מאיר" נוסד בשנת 1982 וממוקם בלב שכונה ו' החדשה בית ספר "מאיר" מונה 13כיתות אם מהן שתי כיתות חנ"מ, כיתת שילוב, כ - 270 תלמידים. התלמידים באים משכונת המגורים הסמוכה לבית הספר – ו' החדשה. האוכלוסייה מגוונת מאוד, משפחות עולים: מחבר העמים, מאתיופיה, ובני מיעוטים- נתון המבליט השונות החברתית, התרבותית, והכלכלית, וכן הטרוגניות מבחינת המצב המשפחתי. לאור ההטרוגניות הרבה של אוכלוסיית התלמידים, בבית הספר נבנות תוכניות דיפרנציאליות הנותנות מענים לשונות בין הלומדים ולקידומם צוות המורים והעובדים מספר עובדי הוראה-24, מחנכות וצוות מורים מקצועי, קיים צוות ניהול ומורים בעלי תפקידים. המורים בעלי תואר אקדמי, לצוות המורים מוסר עבודה גבוה, מוטיבציה ונכונות להתקדם ולקדם את בית הספר. מזכירה, אב בית. לצוות נוספים סייעות החינוך המיוחד, גורמים טיפוליים לכיתות החנ"מ, מדריכי חוגי קרב - 7 ומורי תוכנית סולמות - 7. מסגרת מיל"ת לשכבות ג' - ד', שלוש נאמנות בתוכנית פותחים עתיד: כיתת שילוב- הוראה מתקנת בעברית, השנה נקיים מסגרת אחת של מיל"ת. פותחים עתיד שתי קבוצות קיימות, תפתח קבוצה שלישית, פר"ח איילים: השנה בית הספר קיבל הסמכה לבית ספר ירוק. אנו בפעימה שנייה של בתי ספר בתקשוב המאה 21, עת הדעת לכיתות ד' , נמצאים בתוכנית להערכה ניסויית בתקשוב- מחקר מבוקר תגבור אנגלית, עברית וחשבון, קבוצות של מצוינות במספר תחומים- שפה, מתמטיקה, נאמני טיפוח סביבה לימודית, כתבים צעירים, פיתוח מנהיגות של תלמידים בסביבה מתוקשבת- מועצה ירוקה ועוד. פיתוח מנהיגות צעירה – הגברת מעורבותם של התלמידים בנעשה בבית הספר ובקהילה- שגרירי מפתח הלב. אנו שואפים לרמת מעורבות של ההורים הן בנעשה מבחינה לימודית והן חברתית תרבותית. בדרך זו צפוי שתגבר המוטיבציה ללמידה ולשיפור ההישגים . תוכניות בית הספר מושפעות ונגזרות מאפיון האוכלוסייה וצורכיהם. אנו עורכים פעילויות משותפות ומנסים לקדם את מעורבות קהילת ההורים לידי יוזמה ובכך להדק את הקשר בין בית הספר והקהילה. בית ספר "מאיר" משלב את ילדי בית ספר "רעים" זו השנה ה - 13. קיימות תוכניות לשילובים מגוונים. אוכלוסיית התלמידים, בבית הספר נבנות תוכניות דיפרנציאליות הנותנות מענים לשונות בין הלומדים ולקידומם. אנו מאמינים שיש לפתח תלמיד בעל סקרנות אינטלקטואלית, תלמיד המסוגל לפעול באופן עצמאי, מתוך הנעה והנאה. אנו מאמינים שבית הספר הוא חלק מן הקהילה. הילדים שותפים פעילים, מעורבים חברתית, יוזמים ומתנדבים, וההורים שותפים בחינוך. תלמידנו הם חלק מן המדינה, המורשת והתרבות. אנו מאמינים בהקניית ערכים חברתיים ולאומיים ושואפים להעמקת הקשר בין האדם לארצו, מורשתו ועמו. אנו מאמינים כי הבוגר ידע להתאים את ידיעותיו ואת עצמו לתנאים מתקדמים ולאמצעים טכנולוגיים. כל זאת תוך הצמחת הצוות החינוכי. בוגר מאיר יהיה אדם אחראי בעל משמעת פנימית, יוזם ויצירתי, הרואה לטווח רחוק ומגלה עקביות ודבקות במטרה, תוך יצירת שיתופי פעולה כדי להגשים את מטרותיו. משפט החזון - בית ספר מאיר מוביל את תלמידיו ומוריו למנהיגות עצמית וחברתית, מנחיל ערכי אחריות לאדם ולסביבה, ומאפשר פיתוח ומימוש של תכונות אישיות תוך חתירה להישגים.​

 
 
מיל"ת
כתבה עונתית
גלישה בטוחה
שילוב "רעים"
קיימות
מועצת התלמידים
ילדים בשואה
מקצועות לימוד
מחיי בית הספר גלריית תמונות